11-12 września 2022 r. SZKOLENIE W FOJUTOWIE – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy