Komunikaty


 
KOMUNIKAT w sprawie KO 5/2014. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 25 czerwca 2014 roku wydała negatywną ocenę względem operatu szacunkowego sporządzonego dnia 13 sierpnia 2013 r., oraz aneksu do tego operatu z dnia 26 marca 2014 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518 ze zm.).

KOMUNIKAT w sprawie KO 4/2014. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 9 maja 2014 roku wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 15 listopada 2013 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518).

KOMUNIKAT w sprawie KO 3/2014. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 7 maja 2014 roku wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 14 sierpnia 2013 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518).

 


 

KOMUNIKAT w sprawie KO 3/2012. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 27 czerwca  2012 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 01 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.).

KOMUNIKAT w sprawie KO 2/2012. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 02 lipca 2012 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 19 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.).

KOMUNIKAT w sprawie KO 1/2012. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 15 maja  2012 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 12 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.).

 


 

KOMUNIKAT w sprawie KO 3/2011. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 3 października 2011 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 28.02.2011 r. Podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.)

KOMUNIKAT w sprawie KO 2/2011. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 11  marca 2011 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 19.11.2010 r.podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.)

KOMUNIKAT w sprawie KO 1/2011. Działając na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.) Komisja Opiniująca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 10  marca 2011 roku  wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego sporządzonego dnia 19.01.2011 r.podstawa prawna: art.157 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651 ze zm.)