NIERUCHOMOŚĆ W OCENIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU (IV EDYCJA cyklu wewnętrznych szkoleń)