Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Bydgoszczy

  • 85-030 Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6/104
  • 52 339 23 50.
  • biuro@srm.bydgoszcz.pl
  • 52 339 23 50 (FAX)

Dodatkowe dane

  • NIP 967 00 66 135
  • REGON 091230999
  • KRS 0000002134
  • PKO BP | O/Bydgoszcz 50 1020 1462 0000 7702 0125 8458

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy