NIERUCHOMOŚĆ W OCENIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU (V EDYCJA cyklu wewnętrznych szkoleń)