WARSZTATY: Pomiar cech nieruchomości i obliczanie wag cech rynkowych w podejściu porównawczym przy wykorzystaniu pakietu rg_wagi

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy