Szkolenie: METODY STATYSTYCZNE I MODELE EKONOMETRYCZNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy