Szkolenie: METODY STATYSTYCZNE I MODELE EKONOMETRYCZNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI