Warsztaty on-line: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY POMIARU WARTOŚCI RYNKOWEJ W ŚWIETLE ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy