AKTUALNOŚCI

 

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy od trzydziestu lat zrzesza rzeczoznawców majątkowych. Jest samodzielną i samorządną organizacją zawodową, działającą na podstawie obowiązującego w RP porządku prawnego. Aktualnie stowarzyszenie liczy 75 członków. Funkcję prezesa w trwającej kadencji pełni Joanna Grzesiak, natomiast wiceprezesem jest Ewa Wood.

Głównym celem SRMwB jest dążenia do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jako rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz troska o przestrzeganie na tym rynku etyki zawodowej. Cel ten realizowany jest przez szczegółowo sprecyzowane działania, które ujęte są w statucie stowarzyszenia. Dbamy, aby aktywność naszej organizacji cechowała się wysokimi standardami we wszystkich aspektach działalności oraz przyczyniała się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Nasza historia

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zarejestrowało swoją działalność w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dnia 4 kwietnia 1995 roku. Grupa założycielska pod przewodnictwem Wojciecha Makowieckiego, Ligii Makarczyk i Ryszard Deja opracowała wówczas Statut Stowarzyszenia, w którym określono cel i formę działania Stowarzyszenia.

Przynależymy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy