Archiwum PDF Drukuj Email

 

 


 

 

•    W dniach 28 - 30 września 2011 r. odbyła się w Katowicach XX KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH organizowana przez  ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH oraz  POLSKĄ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH na temat  GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI NAD I POD GRUNTEM pod Patronatem honorowym TEGOVA, Ministra Infrastruktury, Wojewody Śląskiego i Prezydenta Katowic. Relacja z Konferencji i galeria zdjęć na stronie internetowej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych : www.srm.com.pl


 


 

•    Dnia 13 maja 2011 r. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie na temat „POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW). NOWE REGULACJE W WYBRANYCH STANDARDACH ZAWODOWYCH”. Szkolenie poprowadził kolega Radosław Gaca, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, członek SRM w Bydgoszczy. Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

- Wprowadzenie do problematyki standaryzacji.

- Omówiono zmiany i kierunki rozwoju standardów zawodowych w Polsce i na świecie, przedstawiono informację o aktualnych pracach Komisji Standardów.

- Omówiono założenia do KRAJOWEGO STANDARDU WYCENY PODSTAWOWEGO NR 0,
KSWP 0 „REGUŁY POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO”.

- Omówiono i przeanalizowano projekt „KRAJOWEGO STANDARDU WYCENY SPECJALISTYCZNEGO NR 4, KSWS 4 „INWESTYCJE LINIOWE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI”.