SZKOLENIE I WARSZTATY ON-LINE: Nieruchomości rolne – uwarunkowania prawne obrotu, charakterystyka rynku oraz wybrane zagadnienia wyceny

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy